Articles published by Yang Shen
Yang Shen, Bowei Jia, Jinyu Wang, Xiaoxi Cai, Bingshuang Hu, Yan Wang, Yue Chen, Mingzhe Sun, Xiaoli Sun
Molecular Plant Breeding, 2020, Vol. 11, No. 14