Articles published by Bowei Jia
Yang Shen, Bowei Jia, Jinyu Wang, Xiaoxi Cai, Bingshuang Hu, Yan Wang, Yue Chen, Mingzhe Sun, Xiaoli Sun
Molecular Plant Breeding, 2020, Vol. 11, No. 14