Articles published by Yue Chen
Yang Shen, Bowei Jia, Jinyu Wang, Xiaoxi Cai, Bingshuang Hu, Yan Wang, Yue Chen, Mingzhe Sun, Xiaoli Sun
Molecular Plant Breeding, 2020, Vol. 11, No. 14