Articles published by Jianxin Niu
Chunxiu Ye, Jianxin Niu, Jianqiang Lv, Lin Wang, Rong Li, Huping Zhang
Plant Gene and Trait, 2012, Vol. 3, No. 4