Articles published by Hai Wang
Hai Wang, Yang Zhou, Yajie Deng, Jiaming Song, Yue Qiu, Hanggui Lai
Plant Gene and Trait, 2022, Vol. 13, No. 4
Hai Wang, Yunhao Liu, Jiaming Song, Yajie Deng, Yang Zhou, Hanggui Lai
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2022, Vol. 12, No. 8