Articles published by Yunhao Liu
Hai Wang, Yunhao Liu, Jiaming Song, Yajie Deng, Yang Zhou, Hanggui Lai
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2022, Vol. 12, No. 8