Articles published by Xinmin Liu
Sisi Liu, Zhongquan Qiao, Huijie Zeng, Yongxin Li, Neng Cai, Xinmin Liu, Xiaoming Wang
Molecular Plant Breeding, 2023, Vol. 14, No. 1