Articles published by Liangrong Jiang
Liangrong Jiang, Wanying Xu
Molecular Plant Breeding, 2024, Vol. 15, No. 3
Liangrong Jiang, Bin Xu, Rongyu Huang, Fangyu Chen, Kangmei Dong, Yumin Huang, Houcong Wang, Yi Tao, Jingsheng Zheng, Xuanjun Fang
Plant Gene and Trait, 2015, Vol. 6, No. 6