Articles published with Genetic variation
Guangxin Li, Guangyuan Wang, Xiaohui Y , Qing Mei, Guopeng Wang
Plant Gene and Trait, 2023, Vol. 14, No. 2
Guangxin Li, Guangyuan Wang, Xiaohui Y , Qing Mei, Guopeng Wang
Plant Gene and Trait, 2020, Vol. 11, No. 4
Muhammad Khalid 1 , Hidayat ur Rahman 2 , Farhatullah Farhat llah 2 , Ashiq Rabbani 3 , Mohammad Tahir 1 , Abdus Samad 1 , David A. Lightfoot 4
Plant Gene and Trait, 2016, Vol. 7, No. 5