Articles published by Qian Qian
Yinghong He, Guoxing Zou, Yuchun Rao, Jiang Hu, Jian Liu, Zhenyu Gao, Longbiao Guo, Li Zhu, Qian Qian
Plant Gene and Trait, 2011, Vol. 2, No. 4