Articles published by Zijian Dong
Xianlei Zhao, Zijian Dong, Xingbang Xie, Zhuang Zhang, Yangyang Wu, Qianqian Zhang, Wenwen Sun, Xiuju Du, Xuesong Cao, Q.A. Hu
Plant Gene and Trait, 2020, Vol. 11, No. 12
Zhuang Zhang, Qianqian Zhang, Mengmeng Zhang, Zijian Dong , Wenwen Sun , Xuesong Cao , Q.A. Hu
Plant Gene and Trait, 2020, Vol. 11, No. 11