Articles published by Lijian Zhang
Baojun Li, Liping Shang, Zhuyun Wang, Lijian Zhang, Kaihong Guo, Xiaoping Zhao, Weiguo Zhao, Dianrong Li, Chunyu Zhang, Hao Wang
Molecular Plant Breeding, 2022, Vol. 13, No. 21