Articles published by Hao Wang
Baojun Li, Liping Shang, Zhuyun Wang, Lijian Zhang, Kaihong Guo, Xiaoping Zhao, Weiguo Zhao, Dianrong Li, Chunyu Zhang, Hao Wang
Molecular Plant Breeding, 2022, Vol. 13, No. 21
Ruixia Yang, Xinru Liu, Baoliang Lan, Hao Wang, Xiao Liu, Jichen Xu
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2020, Vol. 10, No. 1