Articles published by Haixia Chen
Jingwei Zhou, Xiaomeng Wu, Huijing Zhou, Jianfeng Zou, Haixia Chen
Molecular Plant Breeding, 2022, Vol. 13, No. 14