Articles published by Mengya Shi
Yongping Zhang, Qiannan Diao, Yanyan Cao, Mengya Shi, Hongmei Zhang, Haijun Jin, Shouyang Jiang, Haibin Shen
Molecular Plant Breeding, 2023, Vol. 14, No. 9