Articles published by Dengwei Jue
Xuelian Sang, Dengwei Jue, Liu Yang, Xiao Bai, Min Chen, Qing Yang
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 30