Articles published by Jing Xu
Liqiong Tang, Xiaoning Wang, Xinhua Wang, Xing Huo, Qingjie Tang, Jing Xu, Honglin Zhu, Peng Xu, Yanhui Lin
Molecular Plant Breeding, 2022, Vol. 13, No. 20