Latest Articles     
Research Article
Lingling Li, Yuan Wang, Peijun Zhou, Xuefei Yang, Wenwen Tan, Weibo Sun, Qiang Zhuge
Plant Gene and Trait, 2023, Vol. 14, No. 1
Research Article
Hai Wang, Yang Zhou, Yajie Deng, Jiaming Song, Yue Qiu, Hanggui Lai
Plant Gene and Trait, 2022, Vol. 13, No. 4
Research Article
Kuan Yang
Plant Gene and Trait, 2022, Vol. 13, No. 3
Research Article
Ningning Li, Yaqing Sun, Guolong Li
Plant Gene and Trait, 2022, Vol. 13, No. 2
Research Report
Zhang Jie, Xinghao Chen, Dingwei Pang, Anan Duan, Ximan Li, Yuhan Sun, Minsheng Yang
Plant Gene and Trait, 2022, Vol. 13, No. 1
Research Report
Jiangtao Gai, Peng Wang, Xiuxu Ye, Yeyuan Chen
Plant Gene and Trait, 2021, Vol. 12, No. 4
Research Article
Yijia Li, Shanjiang Qi, Xiqiang Song, Cuili Zhang, Mingxun Ren, Xudong Yu
Plant Gene and Trait, 2021, Vol. 12, No. 3
Research Article
Yujie Zhu, Tingfu Liu, Hanmei Li, Baogen Wang, Suqi Wu, Sujuan Li, Linlin Wang, Guojing Li, Xinyi Wu
Plant Gene and Trait, 2021, Vol. 12, No. 2
Research Article
Jinfeng Luo, Wenxian Peng, Xu Xiao, Lijun Xue, Hucheng Xing
Plant Gene and Trait, 2021, Vol. 12, No. 1
Research Article
Xianlei Zhao, Zijian Dong, Xingbang Xie, Zhuang Zhang, Yangyang Wu, Qianqian Zhang, Wenwen Sun, Xiuju Du, Xuesong Cao, Q.A. Hu
Plant Gene and Trait, 2020, Vol. 11, No. 12
Pages1/10 « ‹ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] »