Articles published with Clone
Yashu Peng 1 , Luhua Li 1,2 , Yabing Dong 1 , Ruhong X 1,2 , Mingjian Ren 1,2
Molecular Plant Breeding, 2022, Vol. 13, No. 11
Dewen Zeng 1,2 , Yahui Li 2 , Hui Zhang 2 , Xuedong Yang 2 , Longying Zh 2 , Weimin Zh 1,2 , Yingying Zhang 2
Molecular Plant Breeding, 2022, Vol. 13, No. 2
Erbiao G o 1,2 , Zhujun Zh 2 , Qinyu Shi 2 , Yonghua Ma 2 , Youjian Y 2 , Meilan Li 1
Molecular Plant Breeding, 2020, Vol. 11, No. 29
Jinfeng L o 1 , Wenxian Peng 1 , Xu Xiao 1 , Lijun X e 1 , Hucheng Xing 1,2
Plant Gene and Trait, 2021, Vol. 12, No. 1
Jianxin  Li , Yaying Ge, Danqing Tian, Zhi Zhang, Huaqiao Ding, Fuquan Shen, Weiyong Wang
Plant Gene and Trait, 2012, Vol. 3, No. 1