Articles published with Zea mays
Shengnan Ge, Yulei Wei, Jinjie Zhang, Wenjing Shao, Jiaxin Li, Dong Ding, Meng Li , Jingyu X
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 34
Dong G o 1,2 , Mei D 3 , Hanlin X 3 , Baoyuan Zho 1 , Wei Ma 1 , Zaisong Ding 1 , Congfeng Li 1 , Ming Zhao 1
Molecular Plant Breeding, 2019, Vol. 10, No. 8
Udaykumar Kage 1 , M.C. Wali 2 , Deepa Madalageri 3 , Prakash Natikar 1 , Prakash Ganga hetty 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 18
Kambe Go da R, Udaykumar Kage, H C Lohitha wa, B G  Shekara, D Shobha
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 14
Udaykumar kage 1 , Wali M C 2 , Deepa Madalageri 1 , Laxman Malakannavar 3 , Prakash Ganga hetty 2
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 8
Netra Hiremath 1 , G. Shantak mar 1 , Sateesh Adiger 1 , Laxman malkannavar 2 , Prakash Ganga hetty 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 6