Articles published with CRISPR
Zhan Li 1,2 , Yajie Wang 2 , Xiaohua L 2 , Ruimei Li 2 , Jiao Li 2 , Shaoping F 2 , Xinwen H 1 , Jianchun G o 2 , Yuan Yao 2
Molecular Plant Breeding, 2020, Vol. 11, No. 17