Articles published with Disease resistance
Lingling Li, Yuan Wang, Peijun Zho , Xuefei Yang, Wenwen Tan, Weibo S n, Qiang Zh ge
Plant Gene and Trait, 2023, Vol. 14, No. 1
Fu‘an Ni 1,4 , Huangwei Ch 1,4 , Bin S n 1,4 , Jihua Zho 1,4 , Anpeng Zhang 1 , Yiwen H ang 1,2 , Yao Li 1,3 , Yao Yao 1,2 , Can Cheng 1,4 , Liming Cao 1,4
Molecular Plant Breeding, 2023, Vol. 14, No. 2
Xuelian Sang, Dengwei J e, Liu Yang, Xiao Bai, Min Chen, Qing Yang
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 30