Articles published with Gene cloning
Jing Shang 1,2 , Xiaohui Li 1,2 , Aidong Zhang 2 , Zongwen Zh 2 , Dingshi Zha 2 , Lingjuan Kong 3 , Xuexia W 1,2
Molecular Plant Breeding, 2023, Vol. 14, No. 15
Xiangyi L o 1 , Jieming Gao 2 , Minghui Li 1 , Dong Cao 3 , Yuan Zong 2,3 , Baolong Li 3 , Le Wei 1
Plant Gene and Trait, 2023, Vol. 14, No. 4
Lulu Meng 1 , Guandi He 2,3,4 , Weijun Tian 1 , Dandan Li 1 , Yun H ang 1 , Tengbing He 1,5
Molecular Plant Breeding, 2022, Vol. 13, No. 13
Ningning Li, Yaqing S n, Guolong Li
Plant Gene and Trait, 2022, Vol. 13, No. 2
Junchun Feng, Tangji Li, Qiqi Yang, Bowen Wang, Ying Cao
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2022, Vol. 12, No. 5
Shuangshuang Wang, Gang Zeng, Quanli Do , Bolin Zhang, Qin Tian
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 38
Fanglian He 1 , Zuyang Qi 2 , Weiqing Dong 1 , Lili Li 2
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 31
Dan He 1,2 , Weiping Zhang 1 , Wei Lin 1 , Jiale Chen 1 , Peng He 1 , Dawei Zhang 1,2 , Mingli Yan 1,2
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 18
Fanglian He, Zuyang Qi , Weiqing Dong, Lili Li
Molecular Plant Breeding, 2020, Vol. 11, No. 8
Yiyao Li , Junqin Zho , Mengqi L , Shushu Y , Jin Yang, Xiaofeng Tan
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2020, Vol. 10, No. 2