Articles published with Bioinformatics
Jing Shang 1,2 , Xiaohui Li 1,2 , Aidong Zhang 2 , Zongwen Zh 2 , Dingshi Zha 2 , Lingjuan Kong 3 , Xuexia W 1,2
Molecular Plant Breeding, 2023, Vol. 14, No. 15
Xiangyi L o 1 , Jieming Gao 2 , Minghui Li 1 , Dong Cao 3 , Yuan Zong 2,3 , Baolong Li 3 , Le Wei 1
Plant Gene and Trait, 2023, Vol. 14, No. 4
Yangyang H , Linlin S n, Duoxiang Wang, Dabing Zhang, Wenguo Cai
Molecular Plant Breeding, 2022, Vol. 13, No. 18
Mouliang Li, Xiaoni Zhang, Shengnan Lin, Quanshu W , Manzhu Bao, Xiaopeng F
Molecular Plant Breeding, 2022, Vol. 13, No. 17
Xiaocong Cao 1,2 , Chaojun Zhang 2 , Haoqi Go 2 , Xiaoyan Wang 3 , Kaikai Qiao 2 , Qifeng Ma 2 , Guiyin Zhang 1 , Shuili Fan 1,2
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 27
Bo Wang, Ting Gong, Ran Li, Qi Wang, Jie Yang, Wei Li , Zouzhuan Yang, Pan Zhang, Guofu H
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 7
Yao Li 1 , Yancen He 1 , Yuhuan Lin 1 , Ting Wan 1 , Meng Li 1,2 , Zhiyong Chen 1,2
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 1
Xiaofang H ang 1,2 , Chuyun Bi 1,2 , Bifang H ang 3 , Ming X 1,2 , Zhijian Yang 1,2 , Shiqiang Lin 1,3 , Xuanyang Chen 1,2,4
Molecular Plant Breeding, 2020, Vol. 11, No. 22
Dong G o 1,2 , Mei D 3 , Hanlin X 3 , Baoyuan Zho 1 , Wei Ma 1 , Zaisong Ding 1 , Congfeng Li 1 , Ming Zhao 1
Molecular Plant Breeding, 2019, Vol. 10, No. 8
Sagar S. Patel 1 , Dipti B. Shah 1 , Hetalkumar J. Panchal 2
Plant Gene and Trait, 2014, Vol. 5, No. 7
Biaojin Zhang 1 , Linguang L o 1 , Xiangxi Zhang 1 , Ruili Li 1 , Yan Song 2 , Dawen Zhang 1 , Yuanyuan Nie 2 , Yanbing Zeng 1 , Qiegen Liao 1 , Yihua Wei 1
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 15