Articles published with Transformation
Yashu Peng 1 , Luhua Li 1,2 , Yabing Dong 1 , Ruhong X 1,2 , Mingjian Ren 1,2
Molecular Plant Breeding, 2022, Vol. 13, No. 11
Xianlei Zhao, Zijian Dong, Xingbang Xie, Zhuang Zhang, Yangyang W , Qianqian Zhang, Wenwen S n, Xiuju D , Xuesong Cao, Q.A. H
Plant Gene and Trait, 2020, Vol. 11, No. 12
Yunwei Cheng, Wei Deng, Yelei L , Shaopeng Han, Yang Lv, Gongjian Zeng, Chao Zho , Dechun Zhang, Xiangling Shen
Molecular Plant Breeding, 2020, Vol. 11, No. 5
Swapan K. Tri athy
Molecular Plant Breeding, 2019, Vol. 10, No. 17
Tahir Rehman Sami llah, Arfan Ali, Saira Azam, Ayesha Latif, Fatima Batool, Idrees Ahmad Na ir, Tayyab H nain
Molecular Plant Breeding, 2015, Vol. 6, No. 23
N. Kumari Vinodhana, N. Meenakshi Gane an, S. Raje wari
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 5
Xuelian Sang, Dengwei J e, Liu Yang, Xiao Bai, Min Chen, Qing Yang
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 30
Jing X 1 , Xue Han 1 , Xiaogen Pan 2 , Jiliang Pang 1
Plant Gene and Trait, 2011, Vol. 2, No. 1
Xianqun H ang 1 , Minhua Jiang 1 , Jian Chen 2,3 , Zhenyu Zh 1 , Li Li 1 , Yingping Dong 1 , Zhongping Lin 2
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 5