Articles published with Wheat
Ningning Song, Huihui Liang, Yiwei An, Shenglong Bai, Feifei Ma, Zhen Zhang, Hao Li, Yun Zho , Guanghui G o, Chunpeng Song
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 19
Pengyu Zhang 1 , Guorui Wang 1 , Xiao Qi 1 , Baona Zhang 1 , Li Wei 1,2 , Tongchao Wang 1
Molecular Plant Breeding, 2020, Vol. 11, No. 2
Hongshen Wan 1 , Jipeng Q 2 , Jun Li 1 , Zhefeng Zhang 1 , Jianmin Zheng 1 , Zhengsong Peng 2 , Wuyun Yang 1 , Shizhao Li 1
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 6
Yike Li 1 , Zhanwang Zh 1 , Hanwen Tong 1 , Chenguan Feng 1 , Fuhao Ning 1 , Ling Chen 1 , Juan Zo 1 , Yuqing Zhang 1 , Lijun Yang 2 , Chunbao Gao 1, 3
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 2
Sofia Jabeen 1 , Ihsan Khaliq 1 , Jacques Togo 2 , Muhammad Sajjad 1 , Saif  l Malook 1
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 13
Ali Izanloo, Sanaz Noro zdokht-Nokhandan, Mohammad Mohammad, Mohammad -Ghader
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 5
Wang L X , Pang B SH , Liu L H , Li H B , Zhao C P
Molecular Plant Breeding, 2015, Vol. 6, No. 21
Manoj K mar 1 , Rishi  Singh 1 , Mohinder  Pra har 2 , Rajiva  Agrawal 1 , Ramesh  Chand 3
Plant Gene and Trait, 2015, Vol. 6, No. 9
D. S n 1,2 , X. He 2
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 15
Christopher Navarro 1 , Yang Yang 1 , Amita Mohan 2 , Nathan Grant 2 , Kulvinder S. Gill 2 , Devinder Sandh 1
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 8
Liping Zhang 1,2 , Xiaoqin X 1,2 , Chanping Zhao 1,2 , Fuhua Shan 1 , Shaohua Y an 1 , Hui S n 1
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 13
Xiaoxue Pan 1,3 , Hongbo Yan 2 , Meiru Li 1 , Guojiang W 1 , Huawu Jiang 1
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 9
Jun Li 1 , Huiting Wei 2 , Xiaorong H 1 , Baorong L 3 , Wuyun Yang 1
Molecular Plant Breeding, 2010, Vol. 1, No. 3