MPB_2023 Vol.14

Table of Contents

Articles

Sisi Liu<sup>1,2</sup>, Zhongquan Qiao<sup>2</sup>, Huijie Zeng<sup>2</sup>, Yongxin Li<sup>2</sup>, Neng Cai<sup>2</sup>, Xinmin Liu<sup>1,3</sup>, Xiaoming Wang<sup>2</sup>, 1 College of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine, Hunan University of Chinese Medicine, Changsha, 410208, China<br> 2 Changsha Engineering Technology Research Center of Woody flower, Hunan Academy of Forestry, Changsha, 410004, China<br> 3 Institute of Medicinal Plant Development, Chinese Academy of Medical Science and Peking Union Medical College, Beijing, 100193, China
PDF
Fu‘an Niu<sup>1,4</sup>, 1 Crop Breeding and Cultivation Research Institute, Shanghai Academy of Agricultural Sciences, Shanghai, 201403, China<br> 2 School of Agricultural Sciences, Jiangxi Agricultural University, Nanchang, 330045, China<br> 3 College of Fisheries and Life Science, Shanghai Ocean University, Shanghai, 201306, China<br> 4 Shanghai Agri-food Storage and processing engineering technology research center, Shanghai, 201403, China, Huangwei Chu<sup>1,4</sup>, Bin Sun<sup>1,4</sup>, Jihua Zhou<sup>1,4</sup>, Anpeng Zhang<sup>1</sup>, Yiwen Huang<sup>1,2</sup>, Yao Li<sup>1,3</sup>, Yao Yao<sup>1,2</sup>, Can Cheng<sup>1,4</sup>, Liming Cao<sup>1,4</sup>
PDF
Xia An<sup>1</sup>, 1 Zhejiang Xiaoshan Institute of Cotton & Bast Fiber Crops, Zhejiang Institute of Landscape Plants and Flowers, Zhejiang Academy of Agricultural Sciences, Hangzhou, 311251, China<br> 2 Hangzhou Agricultural Technology Extension Center, Hangzhou, 310020, China<br> 3 Institute of Resource Plants, Yunnan University, Kunming, 650504, China<br> 4 Xiaoshan District Agriculture (Forestry) Technology Promotion Center, Hangzhou, 311203, China, Jiqian Wei<sup>2</sup>, Qin Liu<sup>1,3</sup>, Jinyao Ying<sup>4</sup>, Huaping Zhou<sup>4</sup>, Xiahong Luo<sup>1</sup>, Wenlue Li<sup>1</sup>, Tingting Liu<sup>1</sup>, Lina Zou<sup>1</sup>, Guanlin Zhu<sup>1</sup>, Changli Chen<sup>1</sup>
PDF
Xiaobing Zhao, Genomics and Biotechnology Research Center, Fujian Agriculture and Forestry University, Fujian Provincial Key Laboratory of Haixia Applied Plant Systems Biology, Fuzhou, 350002, China, Qiuxia Zeng, Liyuan Yang, Hanmei Fang, Liping Zuo, Yongwang Wu, Jingjing Yue
PDF
Yanmei Wei<sup>1</sup>, 1 College of Agriculture, Guangxi University, Nanning, 530005, China<br> 2 College of Life Science and Technology, Guangxi University, Nanning, 530005, China<br> 3 Agri-animal Industuial Development Institute, Guangxi University, Nanning, 530005, China, Xinru Zhao<sup>1</sup>, Yujia Li<sup>1</sup>, Yuning Wang<sup>2</sup>, Jieqiu Li<sup>3</sup>, Jiaorong Meng<sup>1</sup>
PDF