Articles published with Expression analysis
Jing Shang 1,2 , Xiaohui Li 1,2 , Aidong Zhang 2 , Zongwen Zh 2 , Dingshi Zha 2 , Lingjuan Kong 3 , Xuexia W 1,2
Molecular Plant Breeding, 2023, Vol. 14, No. 15
Lingling Li, Yuan Wang, Peijun Zho , Xuefei Yang, Wenwen Tan, Weibo S n, Qiang Zh ge
Plant Gene and Trait, 2023, Vol. 14, No. 1
Lulu Meng 1 , Guandi He 2,3,4 , Weijun Tian 1 , Dandan Li 1 , Yun H ang 1 , Tengbing He 1,5
Molecular Plant Breeding, 2022, Vol. 13, No. 13
Junchun Feng, Tangji Li, Qiqi Yang, Bowen Wang, Ying Cao
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2022, Vol. 12, No. 5
Jing Pan, Haoran Wang, Qiang Cheng
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2022, Vol. 12, No. 1
Fanglian He 1 , Zuyang Qi 2 , Weiqing Dong 1 , Lili Li 2
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 31
Yanling Li 1,3 , Jinjin Dong 1 , Tingting Yang 1 , Meng Li 1,3 , Guo Yang 1 , Zhi Feng 1 , Peng Zhan 1 , Guibin Wang 2 , Wanwen Y 2 , Yiqiang Wang 1,3
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2021, Vol. 11, No. 2
Ruifen S n, Yanfang Zhang, Shuchun G o, Haifeng Y , Suping Li, Hui Nie, Yulin An
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 21
Dan He 1,2 , Weiping Zhang 1 , Wei Lin 1 , Jiale Chen 1 , Peng He 1 , Dawei Zhang 1,2 , Mingli Yan 1,2
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 18
Bo Wang, Ting Gong, Ran Li, Qi Wang, Jie Yang, Wei Li , Zouzhuan Yang, Pan Zhang, Guofu H
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 7
Qinghua Wang 1 , Rongting Zhang 2 , Shujuan Jia 3 , Limin Gao 1
Molecular Plant Breeding, 2020, Vol. 11, No. 25
Fanglian He, Zuyang Qi , Weiqing Dong, Lili Li
Molecular Plant Breeding, 2020, Vol. 11, No. 8