Articles published with Gene expression
Dongju Gao , Qin Zhang , Taibai X , Peng Zho , Wenjing Cheng, Weiwei Zhang
Plant Gene and Trait, 2024, Vol. 15, No. 1
Min Wang 1,2 , Jinxiu Chen 1 , Xiang Tai 1 , Xiaowei Zh 1 , Cancan Zh 2 , Tianyue Bo 1
Molecular Plant Breeding, 2023, Vol. 14, No. 11
Yanmei Wei 1 , Xinru Zhao 1 , Yujia Li 1 , Yuning Wang 2 , Jieqiu Li 3 , Jiaorong Meng 1
Molecular Plant Breeding, 2023, Vol. 14, No. 5
Ningning Li, Yaqing S n, Guolong Li
Plant Gene and Trait, 2022, Vol. 13, No. 2
Shengnan Ge, Yulei Wei, Jinjie Zhang, Wenjing Shao, Jiaxin Li, Dong Ding, Meng Li , Jingyu X
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 34
Ningning Song, Huihui Liang, Yiwei An, Shenglong Bai, Feifei Ma, Zhen Zhang, Hao Li, Yun Zho , Guanghui G o, Chunpeng Song
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 19
Erbiao G o 1,2 , Zhujun Zh 2 , Qinyu Shi 2 , Yonghua Ma 2 , Youjian Y 2 , Meilan Li 1
Molecular Plant Breeding, 2020, Vol. 11, No. 29
Zhuang Zhang, Qianqian Zhang, Mengmeng Zhang, Zijian Dong , Wenwen S n , Xuesong Cao , Q.A. H
Plant Gene and Trait, 2020, Vol. 11, No. 11
Wei Li 1,2 , Chensi H o 1,2 , Guoping Wang 1,2 , Yongjin Shang 1,2 , Xinping Fan 1,2
Molecular Plant Breeding, 2020, Vol. 11, No. 21
Yiyao Li , Junqin Zho , Mengqi L , Shushu Y , Jin Yang, Xiaofeng Tan
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2020, Vol. 10, No. 2
Quan Zhao 1,2 , Fei He 1 , Reeves J Malcolm 3 , Pan Qi hong 1 , Changqing D an 1 , Jun Wang 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 31
Murali Kannan M, Jeevanandam Vanitha, Shuye Jiang, Srinivasan Ramachandran
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 15