Articles published with Rice
Liqiong Tang 1 , Xiaoning Wang 1 , Xinhua Wang 1 , Xing H o 2 , Qingjie Tang 1 , Jing X 1 , Honglin Zh 1 , Peng X 3 , Yanhui Lin 1
Molecular Plant Breeding, 2022, Vol. 13, No. 20
Yangyang H , Linlin S n, Duoxiang Wang, Dabing Zhang, Wenguo Cai
Molecular Plant Breeding, 2022, Vol. 13, No. 18
Haijun Zh , Ting Zhang, Xuehua Wang, Yue Wang, Ailong Shi
Molecular Plant Breeding, 2022, Vol. 13, No. 6
Jifeng Zh 1 , Meiyan Jiang 1 , Liming Cao 1 , Ming Zhang 2 , Quanfeng Fei 3 , Jinnan Jiao 4 , Xirong Zho 1 , Weirong Wang 1
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 37
Lei Zho 1 , Erjing Li 1,2 , Huashan X 1 , Zhijue Chen 1 , Guocai Yang 1 , Kai Li 1 , Aiqing Yo 1,3
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 29
Hao W 1 , Guofu Deng 1 , Lijun Gao 1 , Gaoxing Dai 2 , Juan H ang 1 , Ju Gao 1 , Dongjin Qing 1 , Weiwei Chen 2 , Shuangyong Yan 3 , Haifu Liang 2
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 23
Danqing Yao 1 , Jianming Xia 1 , Jianfeng Lo 1 , Qinqin G 1 , Jian Li 1 , Yu Zhang 1 , Qiuli Zhang 1 , Weiwei Zhang 2
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 25
Shifei Sang 1 , Junyi Wang 1 , Jing Zho 1 , Mengyu Cao 1 , Yanan Wang 1 , Jianqiang Zhang 1 , Shengdong Ji 1 , Wenling Zhang 2
Molecular Plant Breeding, 2021, Vol. 12, No. 4
Ming Chi, Yan Li , Yungao Xing, Zhiguang S n, Bo X , Baiguan L , Zhaowei Fang, Tingmu Chen, Bo Yang, Jinbo Li , Jian Li, Zhaoqiang Song, Baoxiang Wang, Dayong X
Molecular Plant Breeding, 2020, Vol. 11, No. 26
Tingmin Liang 1,2 , Xinrui G o 2 , Ziqiang Chen 2 , Dagang Tian 2 , Zaijie Chen 2 , Feng Wang 2 , Songbiao Chen 2
Molecular Plant Breeding, 2019, Vol. 10, No. 9
Yifang L an 1,2 , Juan Li 1,2 , Dandan Li 1,2 , Zhenzhen Jiang 1,2 , Zhan Li 1,2 , Jiangli Zhang 1,2 , Chengqiang Yan 1,2 , Shihuang P 2 , Shoulin Jin 2 , Jiancheng Wen 1,2 , Xuelin Tan 1,2
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 7
Shulin Zhang 1,2 , Li Tian 1 , Juan Li 2 , Cong Wang 1 , Dongsun  Lee 2 , Renhai  Peng 1 , Lijuan Chen 2
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 6
B. M. Nahid H ain 1 , Soleh  Akram 1 , Sharif-Ar- Raffi 1 , David J. B rritt 2 , Mohammad Anwar Ho ain 1
Plant Gene and Trait, 2016, Vol. 7, No. 11
Necmi  Be er 1 , Marilyn M. Del  Valle 2 , Suk-Man  Kim 2 , Ricky B. Vinarao 2 , Halil S rek 3 , Kshirod K. Jena 2
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 33
Zeng Wei 1 , Cai Zhongq an 3 , Wang Yongliang 1 , Jiang Qig i 1 , Wang J n 1 , Li Sh rong 1 , Peng  L 1 , Qin Baoxiang 1,3 , Chen Bao han 1,2 , Li Rongbai 1,3 , Luo Jijing 1,2
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 12
Liangrong Jiang 1 , Bin X 1 , Rongyu H ang 1 , Fangyu Chen 1 , Kangmei Dong 1 , Yumin H ang 1 , Houcong Wang 1 , Yi Tao 1 , Jingsheng Zheng 1 , Xuanjun Fang 2,3
Plant Gene and Trait, 2015, Vol. 6, No. 6
Dar S H 1 , Rather A G 1 , Najeeb S 2 , Ashraf Ahangar M 2
Molecular Plant Breeding, 2015, Vol. 6, No. 13
Sidhartha Banerjee, Nirmalya Gho h, Chiranjib Mandal, Narottam Dey, Malay Adak
Plant Gene and Trait, 2015, Vol. 6, No. 2
Revathi P, Dinesh Chandra, Ram Deen, Arun Kumar Singh, Sohanvir  ingh, Moti Lal, Vijay bhadana, Ram Tilathoo
Molecular Plant Breeding, 2015, Vol. 6, No. 1
Zhang Y han 1 , Naghabushana K. Nayid 2 , Margaret Y. Gr ber 3
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 11
Muhammad Jamil 1 , Iqrar Ahmad Rana 2 , Zulfiqar Ali 1 , Faisal Saeed Awan 2 , Zaigham Shahzad 1 , Abdus Salam Khan 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 36
Yulong Xiao 1 , Chuanyuan Y 1 , Jonalyn M.  Yabe 2 , Jianguo Lei 1 , Xiaoling Wang 1 , Zhiquan Wang 1 , Hongping Chen 1 , Dindo A. Tabanao 2
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 38
S.K. Sharma, S.K. Singh, R. Nandan, Amita Sharma, Ravindra K mar, V. K mar, M.K. Singh
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 29
Xiaoling Wang 1 , Jianguo Lei 1 , Chuanyuan Y 1 , Yulong Xiao 1 , Zhiquan Wang 1 , Zhibao Zho 2 , Mazhong Li 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 19
Dewei Yang 1,2 , Yadong Zhang 1 , Zhen Zh 1 , Tao Chen 1 , Qingyong Zhao 1 , Shu Yao 1 , Ling Zhao 1 , Wenyin Zh 1 , Cailin Wang 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 13
Prakash I Ganga hetty 1 , P.M. Salimath 2 , N.G. Hanamaratti 3
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 4
Mohammad Rafiqul I lam 1,2 , Glenn Borja Gregorio 1 , Md. Abdus Salam 2 , Bertrand C. Y. Collard 1 , Rakesh Kumar Singh 1 , Lutful Ha an 3
Molecular Plant Breeding, 2012, Vol. 3, No. 10
Yinghong He 1 , Guoxing Zo 1,2 , Yuchun Rao 1 , Jiang H 1 , Jian Li 1 , Zhenyu Gao 1 , Longbiao G o 1 , Li Zh 1 , Qian Qian 1
Plant Gene and Trait, 2011, Vol. 2, No. 4
Biaojin Zhang 1 , Linguang L o 1 , Xiangxi Zhang 1 , Ruili Li 1 , Yan Song 2 , Dawen Zhang 1 , Yuanyuan Nie 2 , Yanbing Zeng 1 , Qiegen Liao 1 , Yihua Wei 1
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 15
Sajad Majeed Zargar 1 , Muslima Nazir 2 , Ganesh Kumar Agarwal 3 , Randeep Rakwal 4,5
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 14
Tondi Yacouba Na iro , Yuqing He
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 11
Jinteng C i 1 , Bingxu Chen 2 , Yingyao Shi 3 , Rong Zhang 4 , Hui Wang 2 , Yiliang Qian 3 , Haiyan Li 2 , Linghua Zh 2 , Zhikang Li 2 , Yongming Gao 3
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 1
Dong Y 1,2 , Haibing W 3 , Wentao Yang 1,2 , Pengtao Gong 2 , Youzhi Li 1 , Degang Zhao 3
Plant Gene and Trait, 2010, Vol. 1, No. 4
Xin Li , Zhou Yang, Guanjun Gao, Yongjun Lin, Xueping Zh , Jianyou Y , Yuqing He
Molecular Plant Breeding, 2010, Vol. 1, No. 2
Zhaobin Jing 1,2 , Yanying Q 3 , Chen Y 1 , Dajian Pan 1 , Zhilan Fan 1 , Jianyou Chen 1 , Chen Li 1
Molecular Plant Breeding, 2010, Vol. 1, No. 1